การโค้ชผู้บริหารคืออะไร? เหตุใดคุณจึงควรจ้างโค้ชสำหรับผู้บริหารให้กับองค์กรของคุณ?​

การโค้ชผู้บริหารคืออะไร? เหตุใดคุณจึงควรจ้างโค้ชสำหรับผู้บริหารให้กับองค์กรของคุณ?

การโค้ชผู้บริหาร เป็นความร่วมมือระหว่างโค้ชมืออาชีพและผู้ถูกโค้ช ในการกระตุ้นความคิดผ่านกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ถูกโค้ช ได้เพิ่มขีดศักยภาพส่วนบุคคลและความเชี่ยวชาญของพวกเขา ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด 

 

โค้ชสำหรับผู้บริหาร สามารถช่วยเหลือผู้ถูกโค้ช พาจากจุดที่พวกเขาอยู่ให้ไปสู่จุดที่ต้องการได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้บริหารนำพาองค์กร ให้ก้าวไปสู่อีกระดับตามที่ต้องการ

 

การโค้ชนั้นมีประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องที่ซับซ้อนภายในองค์กร อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่การเรียนรู้สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ ยิ่งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการระบุปัญหา, ตรวจสอบผลลัพธ์, และการใช้วิธีการแก้ปัญหามากเท่าใด การเรียนรู้ก็จะยิ่งยั่งยืนและสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น การพัฒนาตนเองเช่นนี้จะทำให้ผู้ถูกโค้ช มีความเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าเพียงการเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกสอนมา

 

การโค้ชแบบตัวต่อตัวกับบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือผู้บริหาร หรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวผู้เรียน ทำให้การโค้ชลักษณะนี้ สามารถมุ่งเป้าหมายไปยังสิ่งที่ผู้ถูกโค้ชต้องการสนับสนุน ที่องค์กรไม่สามารถให้ได้

 

เหตุใดคุณจึงควรจ้างโค้ชสำหรับผู้บริหารให้กับองค์กรของคุณ?

 

เหตุผลในการจ้างโค้ชผู้บริหารสำหรับองค์กรนั้น สามารถทำได้มากกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม แต่ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะระดับผู้บริหารและความต้องการในการพัฒนาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งองค์กร โค้ชที่ดีจะไม่ให้คำตอบแก่ผู้ถูกโค้ช แต่พวกเขาจะผลักดันให้คุณได้เรียนรู้และวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้คุณค้นพบคำตอบเหล่านั้นด้วยตนเองผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ

โค้ชควรมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้:

 

• มีความสามารถในการฟัง เพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองให้กับผู้ถูกโค้ช และการถามคำถามที่ทรงพลัง เพื่อกระตุกความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

• มีความเต็มใจที่จะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจและแบ่งปันความรับผิดชอบในการทำงาน

• ขยายมุมมองอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจตนเองในบริบทของความท้าทายขององค์กร

• แบ่งปันแนวคิดและข้อเปรียบเทียบให้แก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

• ยินดีที่จะแบ่งปันมุมมองของตัวเองและเปิดใจให้กับลูกค้า

• ยินดีที่จะสนับสนุนลูกค้าที่มีความวิตกกังวลในสถานการณ์ที่ท้าทาย

• มีการสนับสนุนลูกค้าโดยให้ข้อเสนอแนะที่มีความท้าทาย ไม่ใช่การตัดสิน

• มีการรวบรวมข้อมูล, ใช้กระบวนการสะท้อนกลับ, และการวิเคราะห์

• มีความเข้าใจขององค์กร

 

การโค้ชเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก  ในการเพิ่มความสามารถของผู้นำในการเข้าใจตนเองและใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทขององค์กร การที่ผู้บริหารจะสามารถเติบโตและองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นผลจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ชและการมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ผู้นำก้าวออกจาก Comfort zone

 

โค้ชจะมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการก้าวออกจาก Comfort zone ภายในองค์กร อีกทั้งผู้บริหารเองยังสามารถพิสูจน์ให้คนอื่น ๆ ภายในองค์กรได้เห็นว่า การพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน และกระตุ้นให้ผู้คนเหล่านั้นหันมาพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง

 

แหล่งที่มา

https://www.di.net/articles/what-is-executive-coaching

https://www.gcn.org/articles/what-is-executive-coaching

https://centerforhci.org/how-executive-coaching-develops-effective-managers-and-leaders

04-becoachrattn_com-HMKKLAYLA

SEARCH​

HERE

“ เติมเต็มให้ชีวิตบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ”

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120

Copyright © 2020 BECOACHRATTN All Rights Reserved.

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, Tungmahamek Sathorn,

Bangkok 10120

DESIGN  by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

​โทรหาเรา คลิกเลย!