“เพราะเราเชื่อว่าทุกๆ เหตุการณ์มีด้านดีอยู่เสมอ

และทุกคนสามารถเป็นผู้นำในทุกพื้นที่ของตัวเอง”

WARENESS

A

รู้ตัวตระหนักรู้ ค้นพบ สิ่งนั้นด้วยใจ

A

CCEPTANCE

ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา

เช่น ความโกรธ

A

CKNOWLEDE

รับรู้ว่าสิ่งนั้นว่าเป็นปัญหา สามารถเปิดเผย

แบ่งปันให้ผู้อื่นรู้ด้วยได้

เห็นสมควรเปลี่ยนแปลง ลงมือทำทันที

โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ปล่อยวาง

A

CTION

A

PPRECIATION

ชื่มชมตัวเองที่เปลี่ยนแปลงได้ หรือ

เฉลิมฉลองยินดีให้กับตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

WELCOME​

SERVICES

1. การฝึกอบรมภายใน​

เน้นการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์การ หรือสอดคล้องกับสิ่งที่องค์การ
คาดหวัง ด้วยการเรียนการสอนแบบ
Active Learning

3. การโค้ช

เพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ชเห็นถึงคุณค่าที่แท้
ในตัวเอง อันนำมาสู่การลงมือทำ 
ให้ประสบความสำเร็จ

2. งานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด้าน HR ให้คำปรึกษากับองค์การ 
บริษัท กับองค์การภาคธุรกิจหรือภาครัฐ 
ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก 

Testimonials

CLIENT​

TESTIMONIALS

PHOTO​

GALLERY

UP

DATES

March 8-10, 2019

JCTC in BKK Testimonial 

สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ จากการฝึกอบรม Job and Career Transition Coach ผ่านเครื่องมือและโมเดล Knowdell

๋๊Mar 27-29, 2020

JCTC  Job&career in Mar 

ประสบความสำเร็จกับการคลาส JCTC/JCDC ในเดือนมีนาคมระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคมที่ผ่านมา  และมีผู้สนใจสอบถามการอบรมในครั้งต่อไป ซึ่งจะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมนจี สีลมกรุงเทพ

JCTC TESTIMONIAL

April 17, 2019

Malarat  Makawatsakul​

มาลารัตน์ มฆวัตสกุล (โค้ชรัตน์)

Give You The Best​

5 As ของการเปลี่ยนแปลง

A

WARENESS​

รู้ตัวตระหนักรู้ ค้นพบ สิ่งนั้นด้วยใจ

A

CCEPTANCE​

ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา เช่น ความโกรธ

A

CKNOWLEDE

รับรู้ว่าสิ่งนั้นว่าเป็นปัญหา สามารถเปิดเผยแบ่งปันให้ผู้อื่นรู้ด้วยได้

A

CTION

เห็นสมควรเปลี่ยนแปลง ลงมือทำทันที โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ปล่อยวาง

A

PPRECIATION

ชื่มชมตัวเองที่เปลี่ยนแปลงได้ หรือ เฉลิมฉลองยินดีให้กับตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

 “เพราะเราเชื่อว่าทุกๆ เหตุการณ์มีด้านดีอยู่เสมอ และทุกคนสามารถเป็นผู้นำในทุกพื้นที่ของตัวเอง”

SEARCH​

HERE

“ เติมเต็มให้ชีวิตบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ”

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120

Copyright © 2020 BECOACHRATTN All Rights Reserved.

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, Tungmahamek Sathorn,

Bangkok 10120

DESIGN  by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

​โทรหาเรา คลิกเลย!