ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสนับสนุนองค์กรไม่น้อยกว่า 18 ปี และการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมนำความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์ในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารงานและจัดการด้าน HR ในยุคธุรกิจ  VUCA World ตลอดจนการสานความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในการทำงานกับชาวต่างชาติ เพื่อร่วมสร้างระบบงานบริหารสนับสนุนองค์กรและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ทะลายขีดจำกัดของคนให้เก่งดีมีสุข ด้วยGrowth Mindset ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความยั่งยืนให้กับองค์กร

มาลารัตน์ มฆวัตสกุล

วิทยากร/ที่ปรึกษา/กระบวนกร ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ สร้างคนดีเก่งและมีสุข

(โค้ชรัตน์)

การศึกษา (Education)​

 • ปริญญาโท สาขาวิชาเอกด้านบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป (MBA: Business Administration) The University of Tennessee at Martin
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (B.A.: Japanese) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานพัฒนาและฝึกอบรม

Working Experiences

ABOUT Coach Rattn

งานปัจจุบัน (WORK)

 • วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • โค้ช -Life Coach, Business Coach, Executive Coach and Career Coach ทั้งแบบ One On One และ Group Coaching 

 • Admin Fanpage: HR-All-In-One  by Coach Rattn 

“เพราะเราเชื่อว่าทุกๆ เหตุการณ์มีด้านดีอยู่เสมอ
และทุกคนสามารถเป็นผู้นำในทุกพื้นที่ของตัวเอง”

 • Isuzu Motors Asia (Thailand) Co., Ltd.          
 • Thai Matsuo Co.,Ltd       

                                                                              

 • Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd.           
 • Omron Electronics Co.,Ltd.                       
 • ARRK Corporation Thailand Ltd.                 
 • Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd.           
 • The Imperial Queen's Park Hotel               

Credentials 

 • Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation
 • Professional Certified Coach – ICF Accredited ACTP by MMS Institute, LLC-Dr.Cherie’ Carter Scott
 • MMS Master Class – Train the Trainer, by MMS Institute, LLC-Dr.Cherie’ Carter Scott
 • Points of You® Certified Trainer-Points of You
 • Job and Career Transition Coach (JCTC) and  Job and Career Development Coach (JCDC), The Career Planning and Adult Development Network 

Trainings/Seminars 

 • Leadership Program-The Mastery Workshops-Larry Gilman
 • The Mastery of Self Expression Program-The Mastery Workshops-Larry Gilman
 • The Executive Leadership Program for Thailand by HIDA, Japan
 • How Objectives and Key Results OKRs work? by DPU
 • Deep Democracy by INEB Institute 
 • Growth Mindset Leadership
 • Strategic Performance Management Successor, NSValues
 • Thai Coaching by Thai Coach Association  
 • Professional HRD Program by Excellent People Co.,Ltd.
 • and more-

ตำแหน่ง Assistant GM of HR&GA Department    

ตำแหน่ง General Manager of Business Administration Department and MR of Integrated ISO9001and ISO14001 Systems                                    

ตำแหน่ง Assistant HR&GA Manager of HR & GA Department        

ตำแหน่ง Executive Secretary to Managing Director                  

ตำแหน่ง Assistant HR&GA Manager of HR & GA Department            

ตำแหน่ง Executive Secretary to MD & Asst. Purchasing Mgr.         

ตำแหน่ง Executive Secretary to VP of Sales & Marketing Dept.      

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสนับสนุนองค์กรไม่น้อยกว่า 18 ปี และการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมนำความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์ในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารงานและจัดการด้าน HR ในยุคธุรกิจ  VUCA World ตลอดจนการสานความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในการทำงานกับชาวต่างชาติ เพื่อร่วมสร้างระบบงานบริหารสนับสนุนองค์กรและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ทะลายขีดจำกัดของคนให้เก่งดีมีสุข ด้วยGrowth Mindset ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความยั่งยืนให้กับองค์กร

 • Isuzu Motors Asia (Thailand) Co.,Ltd. ตำแหน่ง Assistant GM of HR&GA Department
 • Thai Matsuo Co.,Ltd            ตำแหน่ง General Manager of Business Administration Department and MR of Integrated ISO9001and ISO14001 Systems
 • Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd.  ตำแหน่ง Assistant HR&GA Manager of HR & GA Department 
 • Omron Electronics Co.,Ltd.   ตำแหน่ง Executive Secretary to Managing Director 
 • ARRK Corporation Thailand Ltd.      ตำแหน่ง Assistant HR&GA Manager of HR & GA Department 
 • Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd.  ตำแหน่ง Executive Secretary to MD & Asst. Purchasing Mgr.
 • The Imperial Queen's Park Hotel  ตำแหน่ง Executive Secretary to VP of Sales & Marketing Dept. 

SEARCH​

HERE

“ เติมเต็มให้ชีวิตบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ”

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120

Copyright © 2020 BECOACHRATTN All Rights Reserved.

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, Tungmahamek Sathorn,

Bangkok 10120

DESIGN  by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

​โทรหาเรา คลิกเลย!