6 ข้อสำรวจตัวเอง ก่อนถูกเลิกจ้าง

6 ข้อสำรวจตัวเอง ก่อนถูกเลิกจ้าง

📌ทักษะ ความรู้งานตอนนี้ จะร่วงหรือจะรอด

 

อ่านเกมให้ขาด อาชีพ ความเชี่ยวชาญของงานที่เราทำมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการหางาน ยิ่งหากความรู้ทักษะงานนั้น จำเพาะเจาะจงเพียงแค่ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแบบเดียว เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

 

ทักษะงานของโลกแห่งอนาคตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารอบ ๆ ตัวเรา การสำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการพัฒนา ศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ที่ต้องเรียน หรือพัฒนา มีผลและจำเป็นต่ออาชีพและความมั่นคงในชีวิตอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การเฝ้ารอหรือรอคอยให้องค์กรตอบสนอง จัดหาและอบรม พัฒนาให้ฝ่ายเดียว ไม่อาจทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้ได้ ดังนั้น การสำรวจ ตรวจสอบความถนัด ความรู้ความสามารถ เรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา หรือที่เรียกันว่า Continuous Learning นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับ และมองเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้กับตัวเอง ความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 

💰มีภาระ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บริหารจัดการได้อย่างไร

 

หลายคนยังคงมีภาระหน้าที่ในการผ่อนชำระหนี้ทั้งในและนอกระบบ ไม่มากก็น้อย การขาดการวางแผนเงินออม จะส่งผลกระทบทันทีในยามวิกฤต การรับรู้ค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน ในรูปแบบเงินสด หรือทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีนั้น จำเป็นต้องรับรู้และกันไว้ในปริมาณที่เหมาะสม อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อการประคับประครองความอยู่รอดจนกว่าจะได้งานใหม่

 

โดยทั่วไป ข้อมูลการวางแผนทางด้านการเงิน มักจะเน้นไปในส่วนของการสร้างรายได้แบบ Passive ไม่ว่าจะเป็นการลงทนใน LTF, RMF, หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท การซื้อขายหุ้น การทำประกัน มีหลายครั้งที่นำข้อมูลเหล่านี้มา วางแผน แต่อย่าลืมว่า หากถูกเลิกจ้างแต่ไม่อาจถอดถอนมาใช้จ่ายได้ทันทีนั้น มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตต่อตัวเองและครอบครัวได้ในทันที และภาระหนี้สินที่ผ่อนชำระไว้อาจเสียเปล่าไป

 

👤จะเริ่มหางานใหม่ในธุรกิจไหน ที่จะไม่ไปเจอเหตุกาณ์นี้ซ้ำ หรือพอไปได้อีกสักพัก

 

นอกจากทักษะ ความรู้ที่ต้องพัฒนาแล้ว การหาข้อมูลการสำรวจธุรกิจ อุตสาหกรรมที่อยู่รอดหรือมีอนาคตที่สดใส เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง หากเปลี่ยนหรือย้ายงานแต่ยังอยู่ในอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเดิม แต่ผลกระทบนั้นไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทเรา อาจจะนำไปสู่ความเจ๊บช้ำและเสียใจได้อีกครั้ง ตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน คงไม่พ้นธุรกิจในด้านสิ่งพิมพ์ที่นับวันลดปริมาณลงไปอย่างมาก หรือความรุ่งเรืองในอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มถ่ายรูป ที่ตอนนี้นับเป็นสิ่งที่หายากและไม่มีอัตราการจ้างงานภายในประเทศเลย

 

หลายครั้ง ที่ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำเป็นต้องเปลี่ยนงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่คุ้นชิน และไม่ศึกษาลักษณะธุรกิจให้ดี จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและปรับตัวได้ การได้ตระหนักรู้ ศึกษาข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาก่อน

 

😥 จะจัดการ หรือประครองตัวเองกับครอบครัว สังคมรอบข้างได้อย่างไร

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การถูกเลิกจ้างไม่เพียงส่งผลกระทบต่อรายได้เท่านั้น ความรู้สึก อารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความคับข้องใจ ความไม่ยุติธรรม คุณค่า ความมั่นใจที่ถูกกระทบและสั่นคลอน ภาพลักษณ์ต่อเพื่อน สังคมรอบข้าง และความเดือดร้อนลำบากที่ครอบครัวต้องรับมือร่วมกัน ล้วนนำมาซึ่งความกดดันต่อตัวผู้ถูกเลิกจ้าง

 

การรับรู้ วางแผนและเตรียมความพร้อม จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่พนักงานลูกจ้างเอง ฝ่าย HR และผู้บริหารขององค์กรควรมีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการรับมือ ความมั่นคงหรือการรักษาสภาวะอารมณ์ของตัวเองที่ดี จะช่วยรักษาสภาวะจิตใจ และไม่นำไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้  คนในครอบครัวเองควรสนับสนุน ให้กำลังใจและการช่วยเหลือเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ด้วยความเข้าใจ

 

🎨มีความสามารถพิเศษอะไร ที่ทำเป็นรายได้เสรืมได้บ้าง

 

การไม่ใช้จ่ายเงินทองเกินตัว การสร้างมีอาชีพเสริมหรือรายได้หลายทางอาจเป็นช่องทางแห่งการอยู่รอดต่อผลกระทบในโลกยุคดิจิทัล เพราะการจ้างงานในยุคต่อไปกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การจ้างงานเป็นรายโครงการ หรือตำแหน่งชั่วคราว เพื่อรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเฉียบพลัน

 

หากมีความสามารถพิเศษ และสร้างรายได้ได้ ควรมองหาช่องทางและศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างรายได้ให้เกิด ก่อนการถูกเลิกจ้าง

 

🎭มีเครือข่ายหรือคนช่วยแนะนำงานได้บ้างไหม

 

การหางานใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น การมีเครือข่ายหรือคนช่วยแนะนำงานเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว หากต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งทำเรซูเม่ ค้นหาข้อมูลอาจต้องใช้เวลานานมากกว่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางตรงจึงเป็นสิ่งที่อาจทำให้สภาวะตกงานนั้นจบลงได้อย่างรวดเร็ว

 

อย่างไรก็ตาม หากมีระยะเวลาและเตรียมความพร้อม อาจถึงเวลาในการสำรวจความรัก ความชอบในทักษะ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมในงาน อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานและสร้างผลงานของตนเอง

 

หมั่นสำรวจ และเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนงานย้ายงานก็ไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป

SEARCH​

HERE

“ เติมเต็มให้ชีวิตบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ ”

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120

Copyright © 2020 BECOACHRATTN All Rights Reserved.

389/178 The Seed Mingle Condo, Suan Plu Soi 8, Tungmahamek Sathorn,

Bangkok 10120

DESIGN  by​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดต่อทางอีเมล คลิกเลย!

​โทรหาเรา คลิกเลย!